Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

9. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 25.

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tisk in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost, kot predstavnika delodajalcev ter
Konfederacija sindikatov PERGAM kot predstavnik delojemalcev sklenejo
A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
grafične dejavnosti
1. člen
Prvi odstavek točke D uvodnih določb kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/95, 42/95 in 68/97) se spremeni, tako da glasi:
“Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa in velja do 31. 12. 1997”.
2. člen
Prvi odstavek 66. člena kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni, tako da se četrta alinea črta.
3. člen
V času pogajanj lahko stranki kolektivne pogodbe grafične dejavnosti, na podlagi skupne ocene pogajanj, trajanje kolektivne pogodbe grafične dejavnosti podaljšata.
4. člen
Dne 30. 9. 1996 vložena odpoved kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se šteje za pravočasno vloženo in se rok izteče z dnem prenehanja veljavnosti kolektivne pogodbe grafične dejavnosti.
5. člen
V drugih določbah kolektivna pogodba za grafično dejavnost ostane nespremenjena.
Ta anek začne veljati z dnem podpisa dosedanjih podpisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in delojemalcev.
Ljubljana, dne 10. oktobra 1997.
GZS – Združenje za tisk
Predsednik UO
Andrej Lesjak l. r.
GZS – Združenje za tisk
Predsednik odbora
združenja grafičarjev
Zvone Novak l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za grafično, časopisno informativno,
založniško in knjigotrško dejavnost
Predsednica
Kristina Kobal l. r.
Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 9. 12. 1997 pod zap. št. 56/3 in št. spisa 121-03-0007/95-012.

AAA Zlata odličnost