Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

2. Odredba o obrazcih napovedi za odmero dohodnine za leto 1997, davka od osebnih prejemkov, doseženih v tujini, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu, davka od dohodkov iz premoženja, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini, ter davka od dohodkov iz premoženjskih pravic, stran 1.

Na podlagi 105. in 120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcih napovedi za odmero dohodnine za leto 1997, davka od osebnih prejemkov, doseženih v tujini, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu, davka od dohodkov iz premoženja, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini, ter davka od dohodkov iz premoženjskih pravic
1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94, 7/95 in 44/96, za davek od osebnih prejemkov, doseženih v tujini, za davek od dohodkov iz dejavnosti, za davek od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, za davek od dohodkov iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu, za davek od dohodkov iz premoženja, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini ter za davek od dohodkov iz premoženjskih pravic vložijo napoved za odmero dohodnine in navedene davke na obrazcih, ki so sestavni del te odredbe.
Priloge, navedene na zadnji strani obrazca za napoved davka od dohodkov iz dejavnosti in za napoved davka od dobička kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu, so obvezni sestavni del napovedi.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/96.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-142/97
Ljubljana, dne 15. decembra 1997.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost