Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

1. Popravek spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, stran 5336.

V spremembi poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 64/97 z dne 17. oktobra 1997, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora dajem
popravek
spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
Pod besedilom “dodajo se podjetja:” se zaporedna številka “47” pri gospodarski družbi FLORA, trgovina z mešanim blagom d.o.o., Črnomelj, Sedež: Stražnji vrh 1, Črnomelj nadomesti z zaporedno številko “48”, zaporedne številke “48, 49, 50, 51 in 52” pa se ustrezno preštevilčijo v zaporedne številke “49, 50, 51, 52 in 53”.
Št. 432-03/93-1
Ljubljana, dne 27. oktobra 1997.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. jur. l. r.