Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4022. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno, stran 8417.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 15. decembra 1997.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 15. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91) in določil srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90) sprejmejo dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno po projektu št. 15/97, ki ga je v maju 1997 izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., Celje.
2. člen
Na koncu 5. točke 4. člena odloka o ZN Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94) se doda nov odstavek, ki glasi:
Na parcelni št. 812/58 k.o. Ostrožno je predvidena gradnja vrstne stanovanjske hiše tlorisnih dimenzij 12,50 m × (2,70 m + 9,80 m), P + IP, s simetrično dvokapno streho v naklonu 38°. Stikovanje strehe s sosednjima, že zgrajenima objektoma, bo izvedeno na enak način, kot so stikovane vse ostale strehe vrstnih hiš v istem nizu. Investitor mora stikovanje streh prilagoditi po istem detajlu.
Naklon strehe se lahko v okviru predpisanih dovoljenj spremeni za največ 10%.
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-180/93
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti