Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4012. Zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98), stran 8371.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98)
Razglašam zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-127/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O UKINITVI PRAVICE DO REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 1998 (ZURD98)
1. člen
Ne glede na določbe zakonov in drugih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, ki urejajo pravico do regresa za letni dopust, v letu 1998 niso upravičeni do regresa za letni dopust poslanci, funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, sodniki in sodniki za prekrške, državni tožilci, državni pravobranilci in njihovi pomočniki, družbeni pravobranilec in njegovi namestniki, direktorji oziroma poslovodni delavci in drugi delavci z individualnimi pogodbami v javnih zavodih in javnih podjetjih ter direktorji oziroma poslovodni delavci in drugi delavci z individualnimi pogodbami v agencijah, skladih, bankah in družbah, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti ali države oziroma katerih ustanovitelj je lokalna skupnost oziroma država.
2. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izplača regres osebam iz prejšnjega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega člena.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 111-08/97-1/1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti