Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4004. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F), stran 8365.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-118/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH (ZNZ-F)
1. člen
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.28/80, 38/88 in 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93) se prvi odstavek 99. člena spremeni tako, da se glasi:
“Pooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo naloge na terenu, so izpostavljene vremenskim in drugim škodljivim vplivom in je pri izvajanju nalog posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje, se vsakih 12 mesecev dejanskega opravljanja dela šteje za 16 mesecev zavarovanja.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
Vlada Republike Slovenije določi najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, na katerih se v skladu s tem zakonom šteje zavarovalna doba s povečanjem.
3. člen
Akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je potrebno uskladiti z določbami tega zakona in z aktom Vlade Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/89-1/39
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti