Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4003. Zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A), stran 8365.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 1997.
Št. 001-22-117/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN (ZJOSS-A)
1. člen
V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92) se v tretjem odstavku 6. člena letnica “1997” nadomesti z letnico “1998”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-9/4
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost