Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3919. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 7482.

Na podlagi 10. člena Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) in na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/82) je Občinski svet občine Vitanje na 32. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v splošni rabi parc. št. 813/2 pot v izmeri 266 m2, vpisane v seznam javnega dobra ceste pota S003 k.o. Ljubnica. Ta parcela postane lastnina Občine Vitanje in se odpiše od zemljiškoknjižnega vložka S003 k.o. Ljubnica in se zanjo odpre nov vložek v isti k.o.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v I. točki tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-032/97-07
Vitanje, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.