Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3918. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 7482.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) in na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/82) je Občinski svet občine Vitanje na 32. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v splošni rabi parc. št. 713/6 pot v izmeri 184 m2 in 713/5 pot v izmeri 536 m2,vpisani v seznam javnega dobra ceste pota S007 k.o. Skomarje. Ti parceli postaneta lastnina Občine Vitanje in se odpišeta od zemljiškoknjižnega vložka S007 k.o. Skomarje in se zanju odpre nov vložek v isti k.o.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v I. točki tega sklepa.
3
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-032/97-08
Vitanje, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.