Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, stran 7482.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Vitanje na 32. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
(Uradni list SRS, št. 34/87)
1. člen
Projekt št. P-573, ki je naveden v 1. členu zgoraj omenjenega odloka se spremeni in dopolni v naslednjem:
Na parc. št. 808/3 k.o. Ljubnica, ki se nahaja pod evidenčno številko 20/I je dovoljena gradnja individualne stanovanjske hiše.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-032/97-04
Vitanje, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.