Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3912. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1997, stran 7477.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Mežica na 34. seji dne 17. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v letu 1997
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mežica za leto 1998 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1997.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 1997.
3. člen
Občinski svet pooblašča župana, da v primeru neenakomernga pritoka najame posojilo iz proračunske rezerve občine.
4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. januarja 1998.
Št. 404-043-1/98
Mežica, dne 17. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.