Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3911. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Loška dolina, stran 7477.

Na podlagi 3., 50. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 34/96 – odločba US, 38/96, 43/96 – odločba US in 57/96) objavlja Občinska volilna komisija občine Loška dolina
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Loška dolina
Na referendumu za uvedbo samoprispevka za investicije v otroško varstvo, šolstvo, izgradnjo mrliške vežice in pripravami za izgradnjo doma starejših občanov in večnamenske športne dvorane za območje Krajevne skupnosti Loška dolina, ki je bil dne 23. 11. 1997, so bili ugotovljeni naslednji izidi:
1. v volilne imenike je bilo vpisanih 2904 volivcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 2378 volivcev ali 81,89%; 4 volivci so glasovali predčasno,
3. neveljavnih glasovnic je bilo 82 ali 3,45%,
4. ZA uvedbo referenduma je glasovalo 949 volivcev ali 39,91%,
5. PROTI uvedbi referenduma je glasovalo 1347 volivcev ali 56,64%.
Na podlagi izida glasovanja občinska volilna komisija ugotavlja, da občani Krajevne skupnosti Loška dolina niso izglasovali referenduma za uvedbo samoprispevka, ker se zanj ni izrekla večina volivcev, ki so glasovali.
Lož, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Loška dolina
Ljubomir Gačnik, dipl. jur. l. r.