Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3895. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu, stran 7435.

Na podlagi Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D z dne 25. 5. 1984 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/89), akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92 – Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not, št. 002615/290 z dne 26. 10. 1995 in št. 575-SD/95-24070 z dne 14. 12. 1995 v zvezi z blagovnima listama C in D, 5. in 67. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
1. člen
Priloga k uredbi o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97), se spremeni tako, da se glasi:
“UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA ZA LETO 1998
v mio LIT
------------------------------------------------------------------------------------
Zap.   Carinska       Naziv blaga               Kvota za leto
št.   tarifa                                 1998
------------------------------------------------------------------------------------
1    2          3                          4
------------------------------------------------------------------------------------
1.    02.02. - 21.06    Meso goveje zmrznjeno;              7.970
               meso svinjsko sveže ali
               zmrznjeno ali razne obreznine;
               ribe, raki, mehkužci;
               razni rastlinski proizvodi;
               zelenjava, vrtnine;
               agrumi, sveži ali suhi in
               drugo sadje; aditili
2.    23.01        Moka, zdrob in peleti iz mesa            9
               ali mesnih odpadkov
3.    25.01 - 29.17    Razni mineralni proizvodi -            112
               sol, žveplo; zemljine in kamenj;
               sadra, apno in cement;
               rude; žlindre in pepeli;
               mineralna goriva, olja in pr.
               njihove destilacije;
               anorganski kemični pr., org. in
               anorg., spojine, plemenit. kovine;
               ogljik. in njihovi halogen.
               derivati; alkoholi in njihovi
               halogenski derivati; fenoli
               estri, peroksidi, karbonske
               kisline
4.    32.04        Sintetična organska barvila             9
5.    32.05 - 32.15    Organski pigmenti (naravni in           480
               sintetični), barve, laki, kiti,
               tuši, črnila itd.
6.    33.01 - 38.02    Eterična olja, izdelki za             370
               ličenje, mila, voski, loščila,
               proiz. za fotograf. in kinemat.
               namene, lepila ipd.
7.    38.08 - 38.23    Razni proizv. kemične ind.,             9
               insekticidi, fundicidi, herbicidi itd.
8.    39.01 - 39.26    Plastične mase in proizvodi iz          4.973
               plastičnih mas; primarne
               oblike - polimeri, polietilen
               polivinilklorid; poliuretanske
               pene, razni drugi poliestri
               in kem. derivati; odpadki,
               ostružki, talne obloge, plošče
               listi, folije in razni proizvodi
               iz plastičnih mas
9.    40.05 - 40.16    Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in         600
               gume; plošče, listi, trakovi, palice
               in profili iz gume, avtomobilske
               gume, zunanje in notranje; higienski
               in farmac. izdelki iz gume idr.
10.   44.08 - 44.18    Listi furnirja in listi za             18
               vezane plošče in drug žagan les;
               stavbno pohištvo in drugi leseni
               proizvodi za gradbeništvo
11.   45.03 - 45.04    Izdelki iz naravne plute,             165
               aglomerirana pluta itd.
12.   48.02 - 48.23    Papir, karton, izdelki iz papirne        2.900
               mase ali kartona, embalaža
               (škatle, vreče ipd.); registri,
               knjigovodske knjige in podob.
               izdelki za pisarne
13.   50.07        Preja iz česane volne,                9
               nepriprav. za prodajo
               na drobno
14.   51.05 - 51.08    Volna in fina ali groba               18
               žival. dlaka, mikana ali
               česana; preja iz mikane ali
               česane volne in fine živalske
               dlake, nepripravljena za prod.
               na drobno
15.   52.02 - 52.12    Bombažni odpadki, bombaž              96
               mikan ali česan, sukanec
               iz bombaža in preje
               Bombažna preja priprav.
               za prodajo na drobno
16.   54.01 - 56.04    Filamenti iz umetnih ali              36
               sintetičnih vlaken; klobučevina,
               spec. preja ipd.
17.   56.07 - 56.08    Vrvi, motvozi, konopi, vozlani,           48
               mrežasti izdelki
18.   68.05 - 68.10    Naravni ali umetni                 48
               abrazivni materiali v prahu
               ali zrnu; žlindra
               Proizvodi iz bitumna in podob.
               materialov, table, listi,
               plošče iz mineral. vlaken;
               proizvodi iz cementa, lepenke
               in gipsa, pr. iz sadre
19.   69.02 - 69.13    Ognjevzdržna opeka, bloki,            1.300
               ploščice in drugi keram.
               izdelki; razni granitni in
               keram. izdelki, ploščice,
               sanitarna keramika in izdel. ipd.
20.   70.03 - 70.19    Steklo in stekl. izdelki              980
               (ornament, baravna, termopan-
               steklo, stekl. baloni in
               steklenice, ogledala, bloki,
               zidaki, kocke ipd.)
21.   72.08 - 72.19    Železo iz nelegiranega jekla;          1.180
               ploščati vročevaljani izd.;
               palice, progili, žice;
               nerjavno jeklo, ploščati,
               valjani proiz. iz nerjav. jekla
22.   73.04 - 73.26    Železni in jekleni proizvodi;          1.480
               cevi in votli profili; razne
               železne konstrukcije,
               rezervarji; verige, žeblji,
               sidra, vijaki, šivalne igle,
               peči za ogrevanje in radiatorji,
               razni namizni, kuhinjski in drugi
               proizvodi iz železa ali jekla;
               sanitarni predmeti iz ž. ali j. idr.
23.   74.07 - 74.12    Bakrene palice in profili, žica,          390
               trakovi, plošče, folije, cevi
24.   76.04 - 76.10    Aluminijaste palice in profili;          638
               alumin. žica, plošče, pločevine
25.   82.07 - 84.08    Izmenljivo orodje za ročno1.            300
               obdelavo, priprav. na mehan.
               pogon, noži in rezila za
               stroje, turbine, generatorji,
               batni motorji, kotli za centr.
               kurjavo ipd.
26.   84.13 - 84.19    Črpalke za tekočine z              2.400
               merilnimi napravami ali
               brez njih
               logistična oprema; zamrzovalna
               tehnika; klimatizacijske naprave,
               stroji, naprave in laboratorijska
               oprema
27.   84.22 - 84.29    Pomivalni stroji; stroji za pol-         1.068
               njenje, zapiranje, etiketiranje,
               tehtnice; mehanične naprave;
               škribčevja, dvigala, ipd.
               transporterji, viličarji, avto
               dvigala; buldožerji, grejderji,
               bagri, nakladalniki ipd.
28.   84.32 - 84.52    Stroji za pripravo in kultivir.          760
               zemlje v kmetijstvu, za obiranje,
               žetev, mlatev, molzni stroji,
               str. za proizv. celuloze,
               knjigoveški stroji, tiskarski
               in pletilni stroji, stroji za
               šivanje ipd.
               Razni stroji za pranje, čiščenje,
               ožemanje, sušenje, likanje, kemično
               čiščenje (razen strojev iz tarife
               84.50)
               Šivalni stroji, razen strojev za
               šivanje knjig, igle za šivalne
               stroje ipd.
29.   84.65 - 84.66    Stroji za obdelavo lesa, plute           90
               kosti, trde gume, plastike
               Deli in pribor, ki so izklj. ali
               pretežno primerni za uporabo s
               stroji iz tar. št. 84.56 do 84.65
30.   84.69 - 84.77    Pisalni stroji in stroji za             96
               obdelavo besedila; rač. stroji,
               knjigovodski stroji; razni stroji
               za avtomatsko obdelavo podatkov;
               razmnoževalni stroji; stroji za
               sortiranje, separacijo, pranje ipd.
               stroji za brizganje in pihanje plast.
               mas in obdelavo gume
31.   84.80 - 84.83    Utopi za livarne kovin.; modelne         1.180
               plošče, modeli za forme
               Pipe, ventili in podobne naprave
               za cevovode, kotle, rezervarje ipd.
32.   85.01 - 85.44    Akumulatorji                    700
               Reduktorji, električni motorji,
               transformatorji, akumulatorji
               Električni stroji in oprema ter
               njihovi deli; aparati za snemanje
               in reprodukcijo zvoka in slike,
               TV aparati ipd. akustika
33.   87.01 - 87.15    Traktorji, cestni vlačilci za1.          740
               polpriklop. in druga vlačna vozila;
               sanitetna vozila; motorna vozila za
               prevoz blaga ali posebne namene,
               šasije za motorna vozila, karoserije
               in drugi rezervni deli, motorna kolesa,
               kolesa, invalidski vozički ter njihovi
               deli in pribor; otroški vozički in
               njihovi deli
34.   88.01 - 89.03    Ribiške ladje in ladje za predelavo         48
               ali konzerviranje ribjih izdelkov
               Razna plovila za šport in razvedrilo
35.   90.18 - 90.27    Medicinski, kirurški, zobozdravst.         12
               veterin. inštrumenti, aparati za
               mehanoterapijo, dihalni aparati;
               ortopedski pripomočki ipd.
36.   93.03, 93.04     in Orožje za lov in šport              36
      in 95.07      Drugo orožje, razen orožja iz
               tar. št. 93.07; deli in pribor
37.   94.01 - 94.05    Pohištvo; in njegovi deli;             698
               svetilke in druga svetila,
               reflektorji, lestenci in njihovi deli
38.   96.12        Trakovi za pisalne stroje ipd.           12
------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                                    33.978"
------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 900-06/97-4
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik