Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3867. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997, stran 7064.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proračunom Republike Slovenije za leto 1997 (Uradni list RS, št. 78/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997 (Uradni list RS, št. 79/97) se v 1. členu:
– v podtočki d) točke A) številka “265,002.000” nadomesti s številko “429,905.076”,
– v zadnjem odstavku točke A) številka “7.386,166.000” nadomesti s številko “7.551.069.076”,
– v podtočki č) točke B) 1. številka “46,154.000” nadomesti s številko “34,000.000”,
– v podtočki d) točke B) 1. številka “541,322.000” nadomesti s številko “399,922.686”,
– v podtočki f) točke B) 1. številka “46,154.000” nadomesti s številko “33,924.000”,
– v podtočki h) točke B) 1. številka “190.927.000” nadomesti s številko “202,636.754”,
– v zadnjem odstavku točke B) številka “3.076,808.863” nadomesti s številko “2.922,735.303”,
– v podtočki c) točke C) 3. številka “46,770.000” nadomesti s številko “47,248.484”,
– za podtočko b točke C) 4. doda novo besedilo, ki glasi:
“5. subvencije:
2557 Morsko ribištvo – subvencije in socialne podpore
Višina sredstev za ta namen je 39,974.882 SIT.”,
– v zadnjem odstavku točke C številka “2.174,427.000” nadomesti s številko “2.214,880.366”.
2. člen
V 13. členu:
– se za podtočko Č točke 1 doda podtočka D, ki se glasi:
“D – Pokrivanje razlike med ceno sladkorne pese, ki se prizna kot strošek surovine in odkupno ceno sladkorne pese, v skladu z drugim odstavkom 3. člena uredbe o določitvi odkupne cene sladkorne pese letine 1997 (Uradni list RS, št. 75/97), Tovarni sladkorja Ormož v višini 0,52 SIT na kg odkupljene sladkorne pese standardne kakovosti.”
– se za podtočko Č točke 2. doda podtočka D, ki se glasi:
“D – Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– dokazila o sklenitvi pogodbe o pridelavi in oddaji sladkorne pese,
– dokazila o prevzemu in odkupu sladkorne pese.”
– se za podtočko Č točke 3 doda podtočka D, ki se glasi:
“D – 164,903.076 SIT.”
– se za podtočko Č točke 4 doda podtočka D, ki se glasi:
“D – za namen D): najpozneje do 30. 12. 1997.”
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/97-33
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti