Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3856. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine Videm, stran 7057.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 2. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in 13. členom statuta Občine Videm (Uradni vestnik Ormož in Ptuj št. 11/95 in Uradni list RS, št. 27/97) je Občinski svet občine Videm na seji dne 9. 12. 1997 sprejel
O D L O K
komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju Občine Videm
1. člen
Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvajanje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo se s tem odlokom v Občini Videm določa komunalna taksa.
2. člen
Ta odlok določa:
– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,
– plačevanje ter pogoj za oprostitev plačevanja komunalne takse.
3. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: uporabniki), ki se oskrbujejo z vodo iz javnih vodovodnih sistemov.
4. člen
Komunalna taksa se plača na osnovi količine porabljene vode in znaša 38,40 SIT/m3.
5. člen
Plačevanje komunalne takse je mesečno.
Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu, na žiro račun Občine Videm.
6. člen
Upravljalcu vodovoda se za stroitev zaračunavanje komunalne takse priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.
7. člen
Obračunavanje komunalne takse se prične 1. 1. 1998 in se plačuje do 31. 5. 2201 za porabnike vode, ki so oskrbovani iz črpališča Skorba.
8. člen
Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v mesecu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga izdaja GZS – Združenje gradbeništva in IGM.
Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme občinski svet.
9. člen
Oprostitev plačila komunalne takse je možna samo s sklepom Občinskega sveta občine Videm.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilu za izkoriščenje in rabo pitne vode v Občini Videm (Medobčinski vestnik 8/96), odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Videm (Naš glas št. 1/97) in sklep valorizaciji takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Videm (Naš glas št. 1/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 3/97
Videm, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti