Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, stran 7043.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) in 21. člena statuta Občine Mislinja, sta Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 25. 11. 1997 in Občinski svet občine Mislinja na seji dne 26. 11. 1997 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
I
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97).
II
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se črta drugi odstavek, ki glasi:
“V sestavo Tretje osnovne šole sodi:
– organizacijska enota Varstveno delovni center, Šercerjeva 11, Slovenj Gradec.”
tako, da se 2. člen odloka glasi:
“Zavod posluje pod imenom: Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Sedež zavoda: Šercerjeva ulica 11, 2380 Slovenj Gradec.”
III
Dopolni se 6. člen odloka tako, da se doda dvanajsta (12) alinea, ki glasi:
“– N/85.314 – dejavnost varstveno delovnih centrov”
tako, da 6. člen odloka glasi:
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.422 drugo izobraževanje,
– O/92.511 dejavnosti knjižnic,
– I/60.230 prevozi šolskih otrok,
– I/60.220 dajanje potniških vozil z voznikom v najem,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem (skladno z namembnostjo),
– DD/20.51 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 proizvodnja drugih izdelkov iz plute, slame in protja,
– DE/21.51 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– DB/17.400 proizvodnja izdelkov iz tekstila,
– DJ/28.750 proizvodnja izdelkov iz kovine,
– N/85.314 dejavnost varstveno delovnih centrov.
Med dejavnosti zavoda sodi tudi kulturno umetniška dejavnost in prodaja izdelkov učencev in varovancev varstveno-delovenga centra.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanoviteljev.
IV
Drugi odstavek 14. člena se spremeni, tako, da glasi:
“Sredstva za dejavnost VDC zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v celoti. Del sredstev se pridobiva od prodaje izdelkov in storitev.
V
Spremembe tega odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-003/97
Slovenj Gradec, dne 2. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti