Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3823. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javna dobrina v splošni rabi, stran 7025.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96), 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) in 7. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) so občinski sveti, in sicer:
– Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 24. 4. 1997,
– Občinski svet občine Šentjernej na seji dne 24. 11. 1997,
– Občinski svet občine Škocjan na seji dne 24. 11. 1997 sprejeli naslednji:
S K L E P
1
Ukine se status zemljišča javna dobrina v splošni rabi za nepremičnini:
– parc. št. 1266/7 pot v izmeri 169 m2,
– parc. št. 1266/8 pot v izmeri 200 m2, seznam I. k.o. Ragovo.
2
Ukine se status javne poti za nepremičnino:
– parc. št. 249/28 pot v izmeri 800 m2,
vl. št. 86, k.o. Ragovo, imetnik pravice uporabe Občina Novo mesto.
3
Odobri se prodaja zemljišča parc. št. 243/108 dvorišče 467 m2, vl. št. 64 k.o. Ragovo in pod 1. in 2. navedenih zemljišč v korist Istrabenz d.o.o. Koper, skladno s pogodbo o oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča št. 352-05/93 z dne 21. 11. 1994, po kateri je bila kupnina v celoti plačana v letu 1994.
4
Pod sklepom št. 1., št. 2. in št. 3. navedene parcele se odpišejo iz seznama I, oziroma vl. št. 86 in vl. št. 64, vse k.o. Ragovo in vpišejo v novo odprti vl. k. o. Ragovo in tu vpiše lastninska pravica za Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1.
5
Zemljišče parc. št. 243/107, travnik v izmeri 1199 m2, vl. št. 64, k.o. Ragovo in parc. št. 249/27, gozd v izmeri 130 m2, vl. št. 86 iste k.o. se kot kmetijski zemljišči skladno z zakonom preneseta na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije s pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov.
Pogodbo o prenosu sklenejo vse tri občine, podpišejo pa njih župani.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 466-305/96
Novo mesto, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan, prof. l. r.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti