Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3816. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk, stran 7013.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in 12. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95 in 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 16. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk
1. člen
Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvajanje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo, se s tem odlokom v Občini Majšperk določa komunalna taksa.
2. člen
Ta odlok določa:
– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,
– plačevanje ter pogoje za oprostitev plačevanja komunalne takse.
3. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki se oskrbujejo z vodo iz javnih in lokalnih vodovodnih sistemov.
4. člen
Komunalna taksa se plača na podlagi količine porabljene vode in znaša:
– 38,40 SIT/m3 za uporabnike, ki imajo vgrajene vodomerne naprave,
– 200 SIT/na mesec za uporabnike brez vgrajenih vodomernih naprav.
5. člen
Plačevanje komunalne takse je mesečno.
Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu na žiro račun Občine Majšperk.
6. člen
Upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja in odvajanje komunalne takse priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.
7. člen
Obračunavanje komunalne takse se prične s 1. 1. 1998 in se plačuje do 31. 5. 2001.
8. člen
Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v mesecu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga izdaja GZS – Združenje gradbeništva in IGM.
Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme občinski svet.
9. člen
Oprostitev plačila komunalne takse je možna samo s sklepom Občinskega sveta občine Majšperk.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 27/96), odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 20/97) in sklep o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 20/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 061-I-5/97-1
Majšperk, dne 16. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti