Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3808. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Kidričevo, stran 7008.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 2. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Kidričevo
1. člen
Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvajanje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo se s tem odlokom v Občini Kidričevo določa komunalna taksa.
2. člen
Ta odlok določa:
– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,
– plačevanje ter pogoje za oprostitev plačevanja komunalne takse.
3. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki se oskrbujejo z vodo iz javnih vodovodnih sistemov.
4. člen
Komunalna taksa se plača na osnovi količine porabljene vode in znaša 12,50 SIT/m3 za porabnike vode, ki so oskrbovani iz črpališča Skorba in 20,50 SIT/m3 za porabnike vode, ki so oskrbovani iz črpališča Šikole.
5. člen
Plačevanje komunalne takse je mesečno.
Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu na žiro račun Občine Kidričevo.
6. člen
Upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja komunalne takse priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.
7. člen
Obračunavanje komunalne takse se prične 1. 1. 1998 in se plačuje do 31. 12. 1998 za porabnike vode, ki so oskrbovani iz črpališča Skorba in do 1. 5. 1999 za porabnike vode, ki so oskrbovani iz črpališča Šikole.
8. člen
Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v mesecu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga izdaja GZS-Združenje gradbeništva in IGM.
Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme občinski svet.
9. člen
Oprostitev plačila komunalne takse je možna samo s sklepom občinskega sveta Občine Kidričevo.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilu za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 13/96), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 22/97) in sklep o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 22/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 061/97-27-178
Kidričevo, dne 9. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti