Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3801. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje, stran 7002.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumih in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje je Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek v denarju na območju Občine Dobrepolje
2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za modernizacijo krajevnih cest v vaseh: Kolenča vas, Mala vas, Paka, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, in Videm.
3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do 31. 12. 1997
4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva in posamezniki, ki so v 6. členu tega sklepa poimensko nevedeni.
5. člen
Posamezno gospodinjstvo in posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je navedena v 6. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci zborov občanov posamezne vaške skupnosti.
6. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
--------------------------------------------------------------------------
Zap.  Priimek in ime        Bivališče       Obveznost v SIT
št.
--------------------------------------------------------------------------
1.   Arhar Franc         Kolodvorska 18a, Ljubljana   27.000
2.   Babič Anton         Potiskavec 7          10.000
3.   Babič Janez         Mala vas 32           18.000
4.   Babič Jože          Janezova ul. 3, Verd      90.000
5.   Bašelj Janez         Mala vas 34           45.000
6.   Baškovč Bernarda       Orlova 18a, Ljubljana      90.000
7.   Bonček Marija        Bilečanska 5, Ljubljana     93.000
8.   Boštjančič Anton       Rapljevo 22           93.000
9.   Cimerman Ciril        Mala vas 14           18.000
10.  Čeklanović Nikola      Mala vas 20a           9.137
11.  Debeljak Franc        Tržič 10            10.000
12.  Dernuljec Rozalija      Lipa 11             18.000
13.  Dobnikar Rado        Vrhovci, Cesta XIII/11, Lj.   10.000
14.  Drnulc Anton         Paka 2              5.000
15.  Erčulj Janez         Mala vas 4           12.000
16.  Erčulj Janez, Zofija     Predstruge 17          45.000
17.  Ferkulj Marija        Kolenča vas 6         104.469
18.  Ferkulj Metoda        Rožanska 1, Ljubljana      93.510
19.  Fink Anton          Predstruge 19a         67.500
20.  Flajšoker Jana        Ilirska 6, Ljubljana      46.755
21.  Francelj Stanislav      Rapljevo 26           93.000
22.  Francelj Ivanka       Rapljevo 26           18.700
23.  Francelj Anton        Rapljevo 25           93.510
24.  Francelj Franc        Roška 10, Kočevje        93.000
25.  Gorše Franc         Rapljevo 8           93.755
26.  Gosar-Šteh Ludovika     Mala vas 28           9.000
27.  Gregorič Jože        Paka 4             45.000
28.  Gregorič Drago        Tržič 2             46.500
29.  Grm Alojz          Mala vas 2           10.000
30.  Grm Anton          Mala vas 3           18.000
31.  Grm Kristina         Mala vas 36           18.000
32.  Grm Frančiška        Tisovec 9            62.000
33.  Hegler Janko         Potiskavec 8          10.000
34.  Hegler Franc         Rapljevo 3a           93.960
35.  Hekič Roman         Mala vas 6           18.000
36.  Hren Stanislav        Kolenča vas 3          10.000
37.  Hrovat Janja         Ul. Dolenj. odreda 24, Iv. Gor. 93.960
38   Hrovat Ivan         Videm 32d            18.323
39.  Ivančič Jože ml.       Četež n.h.           50.000
40.  Ivančič Jože         Četež 13             2.000
41.  Jakič Anton         Mala vas 29           90.000
42.  Jerše Franc         Lipa 11a            90.000
43.  Kastelic Vili        Tisovec 4            63.000
44.  Klun Jože          Rapljevo 19           93.510
45.  Klun Janez          Kalinova 14, Ljubljana     93.500
46.  Košir Ančka         Cesta na Trato 12, Kočevje   93.000
47.  Kozlovič Anica        Poljane 11, Koper        18.751
48.  Kralj Alojz         Kolenča vas 11         90.000
49.  Krašovec Slavko       Pri Cerkvi 14          5.000
50.  Krašovec Ignacij       Tržič 11            10.000
51.  Križman Janez        Cesta 24. junija 64, Ljubljana 92.000
52.  Križman Anica        Pijava Gorica 88        93.000
53.  Križman Jože         Četež 11            20.000
54.  Kržin Franc         Mala vas 20           5.000
55.  Laharnar Milan,       LjubaPredstruge 18       45.000
56.  Levstik Marija        Podtabor 35           93.960
57.  Levstik Franc        Podtabor 35           93.000
58.  Markelj Alojz        Četež 10             5.000
59.  Maležič Anton        Kolenča vas 9          90.000
60.  Marolt Anton         Mala vas 18           10.000
61.  Meglen Anton         Kolenča vas 14         90.000
62.  Meglen Branko        Kolenča vas 1          90.000
63.  Meglen Alojz         Potiskavec 2          10.000
64.  Meglen Ignac         Potiskavec 14          10.000
65.  Meglen Marjan        Potiskavec 1          10.000
66.  Meglen Stane         Potiskavec 6          10.000
67.  Meglen Franc         Tisovec 3            63.000
68.  Meglen Miro         Tisovec 15           63.000
69.  Merhar Marija        Mestni log n.h., Kočevje    18.751
70.  Mirt Martin         Ponikve 57           92.500
71.  Medja Brane         Predstruge 21          45.000
72.  Mrkun Anton         Za vasjo 42a, Ljubljana     45.000
73.  Mrkun Jože          Mala vas 37           45.000
74.  Mustar Marjan        Kolenča vas 19         90.000
75.  Mustar Marinka,       AntonRapljevo 5         93.500
76.  Njenjić Čedo         Mala vas 30           5.000
77.  Nose Anton, Tone       Predstruge 19a         45.000
78.  Nose Marija         Potiskavec 4          10.000
79.  Nose Mirko          Bruhanja vas 6a         20.000
80.  Nose Franc          Tisovec 12           63.000
81.  Nose Janez          Tisovec 7            63.000
82.  Nose Jože          Četež 4             2.000
83.  Novak Anton         Mala vas 17           15.000
84.  Novak Ignacij        Mala vas 13           15.000
85.  Novak Stane         Potiskavec 6          10.000
86.  Novak Jožef         Podtabor 34           93.510
87.  Novak Andrej         Četež 9             5.000
88.  Novak Anton         Tisovec 1a           40.000
89.  Oberstar Drago        Podtabor 37           15.000
90.  Oberstar Ignacij       Podtabor 37           93.510
91.  Oberstar Vilko        Podtabor 33a          93.000
92.  Ogrinc Branko        Podtabor 36           93.510
93.  Padar Albin         Mala vas 33           90.000
94.  Papež Ciril         Kolenča vas 18         90.000
95.  Papež Jožefa         Potiskavec 10          10.000
96.  Pelc Rudi          Četež 1a             5.000
97.  Perko Stanislav       Četež 3             5.000
98.  Pečarič Igor         Pobeška c. 5, Koper       18.751
99.  Pogačnik Jana        Pobeška c. 5, Koper       18.751
100.  Pirnat Bogomir        Ponikve 56           92.500
101.  Ponikvar Alojz        Predstruge 23a         45.000
102.  Ponikvar Marjan       Predstruge 21          45.000
103.  Prhaj Anton         Ponikve 52a           92.500
104.  Prijatelj Jože        Kolenča vas 4         100.000
105.  Pugelj Stane         Podtabor 33           5.000
106.  Pugelj Janez         Klemenova 100, Ljubljana    90.000
107.  Pugelj Anton         Lipa 7a             10.000
108.  Pugelj Dušan         Kolenča vas 5          90.000
109.  Pugelj Anton         Potiskavec 3          10.000
110.  Pugelj Gabrijel       Potiskavec 9          10.000
111.  Pugelj Miro         Tržič 5             10.000
112.  Pugelj Marjan        Rapljevo 9           93.000
113.  Pugelj Janez         Rapljevo 6           93.500
114.  Pugelj Anton         Rapljevo 15           90.000
115.  Pugelj Ludvik        Četež 7             5.000
116.  Pugelj Cene         Koroškega bat. 5, Ljubljana   93.000
117.  Purkat Jožica, Milan     Zagorica 15           37.764
118.  Rožman Mari         Goriška 67, Ljubljana      93.000
119.  Rus Ivan           Podtabor 21           10.000
120.  Rus Tone           Naklo 29, Logatec        90.000
121.  Rus Ignac          Podtabor 38           60.000
122.  Rus Jože           Rapljevo 16           27.900
123.  Sekula Jožefa        Rapljevo 2           93.000
124.  Sever-Baunkirher Gabrijela  Potiskavec 11          10.000
125.  Strah Milan         Na Griču 13, Ljubljana     120.000
126.  Strnad Milan         Mala vas 26           5.000
127.  Šinkovec Antonija      Tisovec 16           63.000
128.  Škoda Jože          Mala vas 23           7.000
129.  Škufca Stanko        Tržič 1             10.000
130.  Šporar Anton         Mala vas 24           18.000
131.  Tegel Jože          Predstruge 22          45.000
132.  Turk Frančišek        Rapljevo 18           60.000
133.  Vidic Franc         Kolenča vas 10         90.000
134.  Videc Rajko         Koseskega 15, Ljubljana     93.510
135.  Vidmar Maks         Partizanska 29, Grosuplje    46.500
136.  Vidrih Anton         Četež 2             5.000
137.  Vovk Ana-Marjana       Janežičeva 15, Ljubljana    94.000
138.  Žagar Božidar        Tisovec 17           35.000
139.  Žnidaršič Kristina, Jože   Rapljevo 21           93.500
--------------------------------------------------------------------------
7. člen
Plačani zneski posebnega samoprispevka se odštejejo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka upravlja Občina Dobrepolje.
9. člen
S posebnim samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.
10. člen
Posamezni vaški odbori in Občina Dobrepolje, ki so odgovorni za zbiranje denarja in izvajanje del, so dolžni po zaključku del poročati na zboru občanov posamezne vasi o uporabi sredstev, zbranih s posebnim samoprispevkom.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave.
Št. 414-1/97
Dobrepolje, dne 10. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti