Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3793. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki, stran 6985.

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), šestega odstavka 28. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95 in 19/97) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 22-0338/97, z dne 10. 12. 1997, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
1
V navodilu za predložitev in prevzem podatkov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95, 70/95, 5/97 in 17/97) se četrta alinea drugega odstavka 3. točke črta.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
“Pravne osebe lahko agenciji predlagajo na magnetnem mediju tudi nujne plačilne naloge. V tem primeru morajo biti ti plačilni nalogi predloženi ločeno od rednih plačilnih nalogov – na posebnem magnetnem mediju.”
2
V osmi alinei prvega odstavka 8. točke se številka 94 spremeni v številko 89.
Za osmo alineo se doda nova deveta in nova deseta alinea.
Deveta alinea glasi:
“– številka specifikacije    3 znaki”
Deseta alinea glasi:
“– vir informacije        2 znaka”
Deveta alinea postane enajsta alinea.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi in novi osmi odstavek.
Sedmi odstavek glasi:
“Številka specifikacije
je zaporedna številka dneva v letu. Podatek se v polje vpiše, le v primerih, ko je vpisan tudi podatek o viru informacije 14 ali 21, sicer pa polje ostane prazno in se ga izpolni v skladu s četrto alineo drugega odstavka 6. točke tega navodila.”
Osmi odstavek glasi:
“Vir informacije
(14 = gotovinska vplačila, opravljena v bankah)
(21 = gotovinska vplačila, opravljena na poštah)
(33 = disketa z nujnimi plačilnimi nalogi)
(34 = magnetni trak z nujnimi plačilnimi nalogi)
(35 = nujni plačilni nalogi, predloženi po elektronski pošti).
Kolikor se ne uporabi nobenega od navedenih virov informacije ta prostor ostane prazen in se ga izpolni v skladu s četrto alineo drugega odstavka 6. točke tega navodila.”
Sedmi odstavek postane deveti odstavek.
3
V 13. točki, v drugem odstavku se za številko 70/95 namesto besede “in” postavi vejica, za številko 1/96 pa doda besedilo “in 25/97”.
V pojasnilu k tretjemu odstavku se besedilo v oklepaju spremeni tako, da glasi: “(Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95 in 19/97)”.
4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5
Generalni direktor agencije izda prečiščeno besedilo navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki.
Št. 660-4/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.
Generalna direktorica
Darinka Pozvek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti