Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3792. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, stran 6985.

Na podlagi 15. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 22-0338/97 z dne 10. 12. 1997 generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
1
V 5. točki II. poglavja navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95 in 10/97) se
– v razredu 5, za skupino računov 53, doda nov osnovni račun, ki se glasi:
“531 Poravnava poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev”,
– v razredu 6 za osnovnim računom 690 dodata dva nova osnovna računa, ki se glasita:
“691 Žiro računi pravnih oseb, ki so se odločile za likvidacijo po zakonu o gospodarskih družbah”
“695 Sredstva drugih depozitov”
– v razredu 6 pri osnovnem računu 697 besedilo spremeni tako, da se glasi:
“697 Vplačila ustanovnega kapitala”
– v razredu 7 pri osnovnem računu 748 besedilo spremeni tako, da se glasi:
“748 Sredstva, prenesena banki, borzno posredniški družbi ali klirinško depotni družbi po poslih za račun pravnih oseb in fizičnih oseb”.
2
V 9. točki IV. poglavja navodila se:
– v razredu 5, pri opisu vsebine skupine računov 53 črta pika in doda naslednje besedilo:
“ter za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji.”
– v razredu 5, v skupini 53 doda opis vsebine osnovnega računa 531, ki se glasi:
“Na računu 531 – Poravnava poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se knjiži promet sredstev bank, borzno posredniških družb in klirinško depotne družbe za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu.”
– v razredu 6, v skupini računov 69 dodata opisa vsebine osnovnih računov 691 in 695, ki se glasita:
“Na računu 691 – Žiro računi pravnih oseb, ki so se odločile za prostovoljno likvidacijo, se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb, ki so se odločile za likvidacijo po zakonu o gospodarskih družbah.”
“Na računu 695 – Sredstva drugih depozitov se knjižita promet in stanje sredstev drugih depozitov pravnih oseb.”
– v razredu 6 pri osnovnem računu 697 besedilo spremeni tako, da se glasi:
“Na računu 697 – Vplačila ustanovnega kapitala se knjižita promet in stanje vplačil ustanovnega kapitala v gotovini”.
– v razredu 7 pri računu 748 besedilo spremeni tako, da glasi:
“Na račune 748 – Sredstva, prenesena banki, borzno posredniški družbi ali klirinško depotni družbi po poslih za račun pravnih oseb in fizičnih oseb se knjižita promet in stanje sredstev, prenesenih z namenom opravljanja poslov za račun pravnih oseb in fizičnih oseb v skladu z veljavnimi predpisi.”
3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-14/97
Ljubljana, dne 10. decembra 1997.
Generalna direktorica
Darinka Pozvek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti