Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1997 z dne 19. 12. 1997

Kazalo

3790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 6984.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95 – odl. US RS), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V 2. členu pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 69/94, 33/95, 38/96 in 39/97) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo tudi vajenci, ki se poklicno izobražujejo pri delodajalcu in v poklicni šoli, če je to razmerje urejeno z učno pogodbo v skladu s predpisi s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se za besedo “dobiček” dodata besedi “pred obdavčitvijo”.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se v tabeli zaporedna številka 5 spremeni tako, da se glasi: “nad 131”.
Zaporedna številka 6 in celotno besedilo pod to številko se črta.
4. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
“Štipendistom iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pripada osnovna štipendija v višini štipendije za dijake, določena z drugim odstavkom 12. člena in dodatek v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.”
5. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločbo o Zoisovi štipendiji za študij v tujini izda Republiški zavod za zaposlovanje.”
6. člen
25.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“O pritožbi zoper odločbo Republiškega zavoda za zaposlovanje odloča ministrstvo, pristojno za delo.”
7. člen
25.b člen se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0013/96
Ljubljana, dne 13. novembra 1997.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti