Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997

Kazalo

3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije, stran 6870.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 44. člena v zvezi s 25. in 26. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 12. in 14. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
1. V sklepu o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/92) se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
“Banka Slovenije s pogodbo ali preko avkcije, pooblaščenim bankam ponudi sodelovanje pri posegih na deviznem trgu.
Sodelovanje pri posegih na deviznem trgu lahko poteka po eni ali hkrati večih izmed naslednjih oblik:
a) – Banka Slovenije od sodelujočih ali izbranih bank odkupuje devize po določenih interventnih odkupnih tečajih s prišteto maržo, največ do zneska, tako da bo banka dosegla dolgo devizno pozicijo po sklepu, ki ureja neizravnane aktivne in pasivne postavke banke v tujem denarju najmanj v višini odstotka, ki ga določi Banka Slovenije.
b) – Banka Slovenije od sodelujočim ali izbranim bankam prodaja devize po določenih interventnih prodajnih tečajih z odšteto prodajno maržo, največ do zneska, tako da bo banka dosegla kratko pozicijo po sklepu, ki ureja neizravnane aktivne in pasivne postavke banke v tujem denarju najmanj v višini odstotka, ki ga določi Banka Slovenije.
Banka Slovenije lahko v času trajanja pogodbe o sodelovanju bank pri posegih na deviznem trgu od sodelujočih bank zahteva zavezo glede najvišje dovoljene marže med nakupnim in prodajnim tečajem.
Banka Slovenije bo bankam v trajanju pogodbeno dogovorjenega sodelovanja sodelujočim bankam plačevala nadomestilo v določenem odstotku od povprečnega stanja naložb v tujem denarju, ki se banki upoštevajo pri izpolnjevanju najmanjšega določenega zneska deviz.
Razmerje med Banko Slovenije in sodelujočo banko ureja pogodba.
Guverner Banke Slovenije s sklepom določi pogoje za vsako neposredno ponudbo oziroma avkcijo posebej, in to zlasti:
– najvišjo dopustno maržo med prodajnim in nakupnim tečajem na trgih tujega denarja;
– interventni nakupni in interventni prodajni tečaj, ter dovoljena odstopanja od interventnih tečajev, po katerih sodelujoče banke smejo prodajati ali kupovati devize ali tuja plačilna sredstva;
– nakupno ali prodajno maržo oziroma način določanja nakupne in prodajne marže;
– rok trajanja pogodbe o sodelovanju pri posegih na deviznem trgu;
– višino nadomestila sodelujočim bankam, v odstotku od povprečnega stanja naložb v tujem denarju, ki se banki upoštevajo pri izpolnjevanju najmanjšega določenega zneska deviz;
– obliko sodelovanja, preko avkcije, če je tako odločeno.”
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.