Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3520. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec, stran 5777.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Uradni list RS, št. 54/97) in izida glasovanja na referendumu dne 19. oktobra 1997 je Svet krajevne skupnosti Zavratec na seji dne 20. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec
1. člen
Za Krajevno skupnost Zavratec se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje dokončanja projekta asfaltacije cest v KS Zavratec.
2. člen
Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Zavratec.
Predračunska vrednost del znaša 28.000.000 SIT.
S samoprispevkom bo zbranih okvirno 5.800.000 SIT. Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov državnih organov in skladov, proračuna Občine Idrija, del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora Svet krajevne skupnosti Zavratec redno poročati na zborih krajanov.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
– občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zavratec,
– lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skupnosti Zavratec
in sicer:
– po stopnji 3% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– po stopnji 3% od neto zavarovalne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
– po stopnji 3% od pokojnin,
– po stopnji 6% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti za občane, ki opravljajo samo kmetijsko dejavnost in stalno prebivajo na območju KS Zavratec,
– po stopnji 2% od povprečne slovenske neto plače v tekočem letu lastniki počitniških hišic.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim prooizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija.
Občanom, zaposlenim v tujini bo samoprispevek obračunavala in zaračunavala Krajevna skupnost Zavratec.
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
Ob vsakem izplačilu, oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Zavratec dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
6. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija in Agencija za plačilni promet, podružnica Nova Gorica, ekspozitura Idrija.
7. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini; Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Zavratec, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta KS Zavratec
Jože Lazar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti