Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3504. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic, stran 5731.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1. V sklepu o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94 in 23/95), se v shemi bilance stanja, ki je sestavni del sklepa, se opravijo naslednje spremembe:
Črtata se postavki
A.I.-4 Druga denarna sredstva
A.X.-5 Sredstva zunaj uporabe
Spremeni se naziv razdelka C, ki po novem glasi: Poslovanje po pooblastilu.
Spremeni se tudi naziv postavkama, ki po novem glasita:
C. – 3 Negativni saldo iz poslov po pooblastilu
C. – 4 Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu.
2. V shemi izkaza uspeha, ki je sestavni del sklepa, se opravijo naslednje spremembe:
Doda se nova zaporedna vrstica od 33., ki glasi:
33. konto 676 Provizije od poslov z vrednostnimi papirji strank
Dosedanje zaporedne vrstice od 33. do 49a. postanejo sedaj 34. do 51. vrstica.
Dodata se novi zaporedni vrstici 52. in 53., ki glasita:
52. konto 666 Prihodki od vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev
53. konto 668 Prihodki iz trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti
Dosedanje zaporedne vrstice od 50. do 53. postanejo sedaj zaporedne vrstice od 54. do zaporedne vrstice 57.
Doda se nova zaporedna vrstica od 58., ki glasi:
58. konto 622 Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti
Dosedanje zaporedne vrstice od 54. do 88. postanejo sedaj zaporedne vrstice od 59. do zaporedne vrstice 93.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič sestavijo računovodske izkaze po tem sklepu po stanju na dan 31. 12. 1997.
Ljubljana, dne 25. novembra 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti