Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3245. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško, stran 5307.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) na 24. seji dne 1. oktobra 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško
1
Cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško znašajo:
1. program celodnevnega varstva otrok v rednih oddelkih 35.920 SIT,
2. program poldnevnega programa 26.940 SIT,
3. skrajšan program priprave na šolo 6.082 SIT,
4. program cicibanovih uric 1.654 SIT
5. urno varstvo 220 SIT.
2
Plačila staršev so v povprečju zvišana za 9,6%.
Plačilo staršev za mesečni program cicibanovih uric predstavlja 50% cene tega programa in znaša na otroka 827 SIT.
3
Plačilo staršev za urno varstvo za otroke, ki sicer niso vključeni v redne oddelke vrtca, znaša 220 SIT na uro.
4
Cene iz 1., 2. in 3. točke tega sklepa so v veljavi z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 602-204/97-02
Laško, dne 1. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.