Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3244. Odlok o spremembah odloka o ureditvi prometa v starem mestnem jedru Laško - SMJ Laško, stran 5306.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 25. seji dne 1. oktobra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ureditvi prometa v starem mestnem jedru Laško – SMJ Laško
1. člen
V odloku o ureditvi prometa v starem mestnem jedru Laško (Uradni list RS, št. 60/95) se spremeni 18. člen tako, da glasi:
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni občinski organi oziroma pooblaščena organizacija.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 343-30/97
Laško, dne 1. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.