Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3243. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Krško prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna demokracija Slovenije, stran 5306.

Glede na sklep Občinskega sveta občine Krško, s katerim je ugotovil, da je Justini Molan prenehal mandat članice Občinskega sveta občine Krško je Občinska volilna komisija Krško na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Krško prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna demokracija Slovenije v IV. volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta občine Krško. To je Dušan Arh, roj. 16. 1. 1959, stanujoč Leskovec, Ulica 11. novembra 34.
Kanddiat je dne 21. 10. 1997 podal izjavo, da je pripravljen opravljati funkcijo.
Št. 008-1/97
Krško, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije Krško
Janez Stariha l. r.
Člani
Anita Baznik l. r.
Anton Pleterski l. r.
Dušan Dornik l. r.
Franc Curhalek l. r.
Milan Venek l. r.