Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3240. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Polana o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci), stran 5302.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Polana o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana, dne 19. 10. 1997
Naselje Velika Polana:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 757 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 258 volilcev ali 34,08%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 174 volilcev ali 67,44%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 78 volilcev ali 30,23%.
5. Neveljavnih je bilo 6 glasovnic ali 2,32%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana v KS Polana, ker se je zanj izreklo 67,44% volilcev, ki so glasovali.
Naselje Brezovica:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 202 volilna upravičenca.
2. Na referendumu je glasovalo 74 volilcev ali 36,63%.
3. “ZA” uvedbo referenduma je glasovalo 39 volilcev ali 52,70%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 32 volilcev ali 43,24%.
5. Neveljavnih so bile 3 glasovnice ali 4,05%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Brezovica v KS Polana, ker se je zanj izreklo 52,70% volilcev, ki so glasovali.
Velika Polana, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Volilne komisije KS Polana
Jože Jaklin l. r.