Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3233. Aneks, št. 2 h kolektivni pogodbi stanovanjske dejavnosti, stran 5295.

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za poslovanje z nepremičninami in Združenje delodajalcev Slovenije – stanovanjska sekcija kot predstavnik delodajalcev in
Sindikat komunalnega in stanovanjskega gospodarstva kot predstavnik delojemalcev sklenejo v skladu z 2. členom aneksa z dne 31. januarja 1997
A N E K S, št. 2
h kolektivni pogodbi stanovanjske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 49/94, 37/95 in 10/97)
1. člen
Na koncu prvega in tretjega odstavka 1. člena aneksa se datum “31. 8. 1997” nadomesti z datumom “31. december 1997”.
V četrtem odstavku 1. člena pa se črta besedilo: “in se izteče rok veljavnosti kolektivne pogodbe za stanovanjsko dejavnost 31. 12. 1996”.
2. člen
Vsa druga določila aneksa ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta aneks št. 2 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1997 dalje.
Ljubljana, dne 11. septembra 1997.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za poslovanje
z nepremičninami
predsednik UO
mag. Janez Frelih l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Stanovanjska sekcija
predsednik
Stojan Horvat l. r.
Sindikat komunalnega in
stanovanjskega gospodarstva
Slovenije
predsednik
Alojz Terbuc l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 16. 10. 1997 pod zap. št. 46/3 in št. spisa 121-03-0038/94-008.