Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3232. Sklep o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe, stran 5293.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) predpisuje Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe
1. člen
Določi se vzorec pooblastila za glasovanje o posameznih zadevah na zasedanju skupščine delniške družbe, ki je priloga tega sklepa.
Za veljavnost pooblastila za glasovanje o posameznih zadevah na zasedanju skupščine delniške družbe ni potrebno, da bi bilo dano na obrazcu vzorca in prvega odstavka tega člena, mora pa imeti v zvezi z vsakim predlogom sklepa, o katerem bodo glasovali delničarji na zasedanju skupščine, enake sestavine in zaporedja vsebinskih sklopov. Pooblastilo za glasovanje na skupščini delniške družbe lahko glede na predmet točke dnevnega reda obsega tudi dodatne sestavine.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 59/97
Ljubljana, dne 17. septembra 1997.
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.