Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3227. Sklep o spremembi sklepa o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnih posojil, stran 5291.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 25. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US, 58/95) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnih posojil
1
V sklepu o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnih posojil (Uradni list RS, št. 37/95) se črta 7. točka in se nadomesti z novo točko, ki glasi:
“Na dan poteka okvirne pogodbe mora uporabnik črpano okvirno posojilo do banke v celoti vrniti. Črpano okvirno posojilo lahko vrača uporabnik iz pritokov na svoj račun ali s črpanjem okvirnih posojil pri drugih bankah.”
2
V 8. točki se za besedo “posojila” črta besedilo “iz tekočih prilivov”, besedi “negativno stanje” pa se nadomestita z besedilom “črpanje okvirnega posojila”.
3
V 9. točki se za besedo “pa” črtata besedi “s prilivov”, za besedo “Agencija” pa se doda beseda “predhodno”.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0296/97
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije