Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997

Kazalo

3117. Pogodba o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, stran 5112.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA kot predstavniki delodajalcev v Republiki Sloveniji in Združenje Manager kot predstavnik managerjev v Republiki Sloveniji sklepamo
P O G O D B O
o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili
(podlaga za izvedbo kriterijev za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev)
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so poslovodni delavci in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (v nadaljevanju: managerji) v celoti izvzeti iz osebne veljavnosti splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti oziroma delno iz kolektivnih pogodb gospodarskih dejavnosti. Zato soglasno sklepata to pogodbo o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi za te delavce.
2. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da vsebina individualne pogodbe o zaposlitvi določa:
– delovno mesto, za katerega je sklenjeno delovno razmerje,
– plačo in nadomestila plače,
– trajanje pogodbe,
– druge sestavine pogodbe o zaposlitvi.
3. člen
V individualnih pogodbah o zaposlitvi se lahko določi pravica managerjev do istega obsega naslednjih pravic iz kolektivne pogodbe, kot so te določene v splošni in kolektivnih pogodbah za gospodarske dejavnosti:
– nadomestila za bolezen do 30 dni,
– solidarnostne pomoči, če gre za smrt sklenitelja pogodbe,
– povračilo stroškov za prehrano,
– povračila stroškov za prevoz na delo, če ni dogovorjena uporaba službenega vozila tudi za privatne namene,
– povračila stroškov za službeno pot,
– terenski dodatek,
– dodatek za ločeno življenje.
4. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da morajo biti zgoraj naštete pravice – da bodo tudi iztožljive – izrecno dogovorjene v individualni pogodbi o zaposlitvi ali z navedbo ali s sklicevanjem na določene člene kolektivne pogodbe, veljavne za delodajalca.
5. člen
Podrobnejšo vsebino pogodb o zaposlitvi glede določitve osnovne plače, drugih pravic in pravic ob prenehanju pogodb o zaposlitvi določajo kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev, ki sta jih z namenom priporočila dogovorili stranki te pogodbe.
Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.
Združenje Manager
Jakob Piskernik l. r.
Delodajalske organizacije:
Gospodarska zbornica Slovenije
Jožko Čuk l. r.
Obrtna zbornica Slovenije
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Jože Stanič l. r.
Združenje delodajalcev OGISTTA
Dare Stojan l. r.