Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1997 z dne 10. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1997 z dne 10. 10. 1997

Kazalo

3108. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, stran 5105.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
1. člen
V odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97) se v prvem odstavku 4. člena doda 7. točka, ki glasi:
“7. da je imel v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z njim v ponudbi.”
2. člen
V 9. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki glasita:
“(4) Pogodbo mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati.
(5) Ponudnik mora predložiti pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvjalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnaval svoje zapadle poslovne obveznosti.”
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-101/97
Ljubljana, dne 7. septembra 1997.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost