Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2561. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Log pri Brezovici (Vrhnika), stran 4207.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 15. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na 23. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o imenovanju nove ulice v naselju Log pri Brezovici
1. člen
V naselju Log pri Brezovici se imenuje novo ulico z nazivom Ob cesti.
2. člen
Ulica poteka tako, da se prične pri Cesti 8. maja in poteka proti JZ vzporedno z ulico Cesto na Mele.
3. člen
Območje ulice in sistem oštevilčbe stavb bo vrisan v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) in ROTE v merilu 1:5000.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana, izpostava Vrhnika izvede vse postopke glede imenovanja nove ulice in določitve hišnih številk in jih posreduje lastnikom stavb. Stroške za izdelavo hišnih tablic nosijo lastniki stavb.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/1023/97
Vrhnika, dne 11. julija 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Tomislav Grom l. r.