Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2560. Odlok o spremembi območja naselij Mala Ligojna in Drenov grič, stran 4206.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic, ter o označevanju naselij ulic in stavb (Uradni list RS, 11/80) 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na 23. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselij Mala Ligojna in Drenov grič
1. člen
Območje naselij Mala Ligojna in Drenov grič se spremeni tako, da se naselju Mala Ligojna priključi del naselja Drenov grič.
2. člen
Na tem območju so štiri stanovanjske hiše, z oštevilčbo Drenov grič 54, 55, 116 in 117, ki se jih preimenuje v naselje Mala Ligojna.
3. člen
Spremembo območja naselij evidentira Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Vrhnika.
Meje območij naselij potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra območij teritorialnih enot. Kartografski prikaz ROTE s prikazom spremenjenih območij naselij Mala Ligojna in Drenov grič je sestavni del odloka.
4. člen
Stroške za izdelavo hišnih tablic nosi Občina Vrhnika.
5. člen
Lastniki oziroma uporabniki obstoječih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje 30 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/1023/97
Vrhnika, dne 11. julija 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Tomislav Grom l. r.