Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2559. Ugotovila Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov SKD, stran 4206.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Vodice z dne 10. 7. 1997, da je članu Občinskega sveta občine Vodice Janezu Staretu prenehal mandat na podlagi šeste alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komisija občine Vodice na 9. seji dne 22. 7. 1997 na podlagi 18. in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94)
u g o t o v i l a
da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov SKD – Slovenski krščanski demokrati v 1. volilni enoti za volitve članov v Občinski svet občine Vodice.
Ta kandidat je Ludvik Debevc, roj. 19. 8. 1941, stanujoč Skaručna 33, Vodice. Kandidat je 16. 7. 1997 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 396-063
Vodice, dne 22. julija 1997.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Vodice
Majda Verstovšek l.r.