Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2552. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 4195.

Na podlagi VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), v skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), in pete alinee 17. člena ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95), je Občinski svet občine Sevnica na izredni seji dne 23. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95, 4/96 – popravek in 41/97), se na koncu 11.a člena doda nov stavek, ki glasi:
»Dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom mesecev, za katere se nadomestilo izračunava.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200-0032/97
Sevnica, dne 23. julija 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.