Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2549. Odredba o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše, stran 4191.

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 4., 5., 9. in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 4/95, 70/95, 6/96) 8. člena in odloka o preoblikovanju in uskladitvi organiziranosti javnega podjetja KSP Litija p.o. (Uradni list RS, št. 71/94) je Občinski svet občine Litija na 31. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
O D R E D B O
o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše
I
Za nosilca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše se odredi javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 1270 Litija, Ponoviška cesta 15 (v nadaljevanju: javno podjetje).
II
Javno podjetje mora prevzeti izvajanje javne gospodarske službe iz prejšnje točke te odredbe z dnem uveljavitve te odredbe.
III
Javno podjetje prevzame v upravljanje sistem Breg – Tenetiše in ga pod pogoji stroke priključi na vodovodni sistem črpališča Reka – Gozd in ob Ljubljanski cesti.
IV
Javno podjetje z vsemi uporabniki vodovodnega sistema Breg sklene pogodbo o plačilu stroškov investicije za zagotovitev dodatnega vodnega vira in priključitev v višini 60.000 SIT na osemmesečno obročno odplačevanje.
V
Občina Litija zagotovi 10.000 SIT po posameznem priključku oziroma uporabniku, kar po izstavljeni situaciji o opravljenih delih nakaže podjetju.
VI
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-20/97
Litija, dne 10. julija 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Jože Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost