Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2548. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 4190.

Občinski svet občine Litija je na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) na 31. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnine:
– parc. št. 2033/3 pot v izmeri 418 m2, vpisana v seznamu 18 k.o. Liberga,
– parc. št. 1595/4 neplodno v izmeri 4757 m2, vpisana v seznamu 1, k.o. Hotič,
– parc. št. 1595/5 neplodno v izmeri 237 m2, vpisana v seznamu 1, k.o. Hotič,
– parc. št. 1595/7 ner. – grad. v izmeri 293 m2, vpisana v seznamu 1, k.o. Hotič,
– parc. št. 1595/8 ner. – grad. v izmeri 3859 m2, vpisana v seznamu 1, k.o. Hotič.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vpišejo v ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kot družbena lastnina Občine Litija.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-76/96
Litija, dne 10. julija 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Jože Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost