Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2545. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid, stran 4189.

Na podlagi 2. in 5. člena odloka o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 38/96) je Občinski svet občine Kobarid na svoji seji dne 14. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid
I
Odlok o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 38/96) velja na naslednjih območjih:
1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mostu pri Kobaridu,
4. Nadiža pri Kredu,
5. Nadiža pri Podbeli,
6. vstopna točka v Triglavski narodni park pri planini Kuhinja nad vasjo Krn,
7. dostop na Kuk iz lokalne ceste Livške Ravne – Solarji,
8. dostop na Matajur iz smeri Avsa.
II
Cene parkiranja na območjih iz 1. točke tega sklepa so:
1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu: parkirnina se ne pobira,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče: parkirnina se ne pobira,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mostu pri Kobaridu: parkirnina se ne pobira,
4. Nadiža pri Kredu
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil,
5. Nadiža pri Podbeli,
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil,
6. Vstopna točka v Triglavski narodni park pri planini Kuhinja nad vasjo Krn,
– dnevne karte: 500 SIT za osebni avtomobil,
7. dostop na Kuk iz lokalne ceste Livške Ravne – Solarji,
– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobil,
8. dostop na Matajur iz smeri Avsa,
– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobil,
Parkirnino pobira lahko le s strani Občine Kobarid pooblaščeni izvajalec prometnega reda.
III
Parkirnina se plačuje od dneva veljavnosti sklepa do 30. septembra 1997 oziroma v krajšem terminu, kolikor je tako določeno v pogodbi z izvajalcem prometnega reda.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-2/97
Kobarid, dne 14. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.