Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2543. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Trbonje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Trbonje, stran 4187.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Trbonje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Trbonje
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Trbonje je bil na referendumu, izvedenem v nedeljo, 8. junija 1997, ugotovljen naslednji izid glasovanja:
– v volilni imenik je vpisanih 488 volilnih upravičencev,
– glasovalo je 275 volilnih upravičencev ali 56,3%,
– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 190 volilnih upravičencev ali 69,10%,
– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 80 volilnih upravičencev ali 29,10%,
– neveljavnih glasovnic je bilo 5 ali 1,8%.
2. člen
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Trbonje od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002, saj se je “ZA” izreklo 190 krajanov ali 69,10% krajanov, ki so glasovali.
Na podlagi glasovanja so bili izpolnjeni pogoji, da Svet KS Trbonje sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002.
Trbonje, dne 8. junija 1997.
Predsednik
volilne komisije
Krajevne skupnosti Trbonje
Janko Smolar l. r.