Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2538. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil državnih pravobranilcev, stran 4182.

Na podlagi 55. člena zakona o Državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) generalni državni pravobranilec na predlog ministra, pristojnega za pravosodje z dne 14. 7. 1997 določa
Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil državnih pravobranilcev
Od 12. 7. 1997 dalje znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:           SIT
- za 10 let delovne dobe               40.786
- za 20 let delovne dobe               61.180
- za 30 let delovne dobe               81.573
2. regres za prehrano med delom            12.775
3. dnevnice za službeno potovanje, ki traja:
- 6 do 8 ur                      2.223
- 8 do 12 ur                      3.194
- nad 12 ur                      6.387
4. povračilo stroškov prenočevanja:
- na podlagi računa za prenočevanje
v hotelih de luxe kategorije do            5.582
- brez računa                     1.916
5. kilometrina                     29,61
6. povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer         14,80
7. nadomestilo za ločeno življenje:
- povračilo stroškov stanovanja            22.994
- povračilo stroškov prehrane             28.104
8. solidarnostna pomoč                81.573
Generalni državni
pravobranilec
mag. Jože Gregorič l. r.