Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2534. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, stran 4177.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradnem listu RS, št. 15/94) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predlog je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Št. 001-23-1/97
Ljubljana, dne 31. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.