Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2515. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, stran 4173.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu I. točke spremeni v naslednjem:
– v prvem odstavku se besedilo: “in 10 članov” spremeni tako, da se glasi: “podpredsednika in 12 članov”;
– v drugem odstavku se besedilo:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 2 člana, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 1 člana, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 člana,”
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 3 člane, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 2 člana, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 2 člana,”
II
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Vincencij Demšar, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
izvolijo se:
za podpredsednika:
Miroslav Mozetič, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
za člane:
Rudolf Petan, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
mag. Marijan Schiffrer, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov,
Bojan Kontič, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 25. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.