Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2264. Pravilnik o nadzoru izvajanja postopkov preskušanja in certificiranja, stran 3750.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o nadzoru izvajanja postopkov preskušanja in certificiranja
1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja nadzora nad zakonitostjo dela organov, ki izdajajo poročila o preskusih in certifikate o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95).
Certifikati o skladnosti se izdajajo izključno na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Izvajalci dobijo potrebno število obrazcev na Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
Pri izvajanju nadzora ima urad naslednje pravice in pooblastila:
– zahtevati od izvajalcev dostavo dokumentacije, ki se nanaša na preskušanje in certificiranje;
– po nadzorstveni pravici odpraviti oziroma razveljaviti dokončne odločbe izvajalca, izdane na podlagi 18. in 19. člena zakona o standardizaciji;
– voditi register izvajalcev preskušanja in certificiranja ter izdanih certifikatov.
3. člen
Urad izvaja nadzor v obliki rednega nadzora po programu, ki ga določi direktor urada za obdobje dveh let, ter izrednega nadzora, izvedenega po lastni presoji ali na podlagi prejetih zahtev oziroma pobud za nadzor.
4. člen
Posamično dejanje nadzora iz prejšnjega člena se opravi na podlagi sklepa direktorja urada, v katerem določi sestavo komisije in rok za izvedbo dejanja.
Komisija ima pravico, da nenapovedano opravi nadzorna dejanja v prostorih izvajalca. Izvajalec mora sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v prostore ter omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo komisije.
5. člen
O poteku nadzornega dejanja komisija vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije in predstavnik izvajalca. V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe predstavnika izvajalca.
6. člen
Če pri nadzoru komisija ugotovi nepravilnosti, izda direktor urada odločbo, s katero določi ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec je dolžan v določenem roku obvestiti urad o izvršitvi ukrepov, določenih v odločbi.
Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti, urad o tem obvesti ministra iz četrtega odstavka 16. člena zakona o standardizaciji ter mu predlaga razveljavitev odločbe o določitvi izvajalca za izdajanje poročil o preskusu in certifikatov o skladnosti.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-13/97
Ljubljana, dne 17. junija 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti