Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2262. Odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin, stran 3749.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/89, 9/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin
1. člen
Ta odredba določa oblike žigov za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin in način označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin.
2. člen
Žigi za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin imajo obliko ščita, na katerem so kemijska oznaka za plemenito kovino, oznaka SI in številka območne enote za overjanje in nadzor Urada RS za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: območna enota urada), ki je preskusila in označila predmet iz plemenite kovine.
Žigi za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin, izdelanih s kovanjem (zlatniki, srebrniki in podobni predmeti), imajo vrez na sredini gornje stranice ščita.
3. člen
Oblike žigov za označevanje pravilne sestave in čistote predmetov iz plemenitih kovin so v prilogi št. 1, ki je sestavni del te odredbe.
4. člen
Načrti in matrice žigov se hranijo na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje.
5. člen
Oznaka čistote na predmetih iz plemenitih kovin je sestavljena iz kombinacije treh številk, ki so lahko vtisnjene v okvir z merami 0,8 mm × 1,25 mm. Številke so lahko tudi brez okvira, vendar morajo biti tolikšne, da jih je mogoče očrtati z okvirom navedene velikosti, in da so jasno vidne.
6. člen
Oznaka čistote mora biti na predmetu iz plemenite kovine vtisnjena poleg znaka proizvajalca.
Na predmet iz plemenite kovine je dovoljeno vtisniti samo eno oznako čistote.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, se prenehata uporabljati odredba o oblikah žigov za označevanje stopnje čistote predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82) in odredba o načinu označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82).
8. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-9/97
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost