Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Vojnik), stran 3740.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 9. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 24. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 41/96)
1. člen
Za prvim členom se doda 1.a člen, ki glasi:
Z namenom odpravljanja izgub na vodovodnem omrežju se uvede prispevek za obnovo vodovodnih priključkov po ceni, ki je določena v 3. členu tega odloka.
2. člen
V 5. členu se tekst spremeni tako, da se obstoječi tekst zaključi namesto s piko z vejico in se nadaljuje s tekstom:
“razen za obnovo vodovodnih priključkov, kjer se prispevek uvede za dobo 10 let.”
3. člen
Za 5. členom se doda 6.a člen, ki glasi:
Višina prispevka za obnovo vodovodnih priključkov je določena za vsako leto trajanja odloka, v višini 8,05 SIT/m3 prodane vode, za obdobje od leta 1997 do leta 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi RS, uporablja pa se od 1. 8. 1997.
Št. 615/6-97/7
Vojnik, dne 24. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost