Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2247. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 3740.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 10/84, 37/85, 39/86 ter RS, 26/90, 18/93 in 47/93) in 18. ter 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 19. 6. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in sicer osnutek programskih zasnov za obrtno cono Trata in osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Trata v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
1
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (UVG št. 14/86, 11/87, 3/89, Uradni list RS, št. 47/93, p.8/94) in sicer osnutek programskih zasnov za obrtno cono Trata in osnutek odloka o zazidalnem načrtu, ki ga je pod št. proj. U.D./313-80/96 izdelal Domplan Kranj, p.o. v maju 1997.
2
Osnutek programskih zasnov in osnutek odloka o zazidalnem načrtu se javno razgrne, za čas enega meseca od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg št. 15, atrij Žigonove hiše.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava in sicer 22. julija 1997 ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2/2.
4
Občani, podjetja in skupnosti dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih dokumentov, ki jih naslovijo na oddelek za okolje in prostor Občine Škofja Loka.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Škofja Loka, Krajevni skupnosti Trata.
Št. 352-3/96
Škofja Loka, dne 20. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost